HAND OF GOD (2003)

SEVEN SISTERS (2004) at Burning Man

SOMA (2009) at Burning Man

ANGEL OF THE APOCALYPSE (2005) at Burning Man

MUTOPIA (2008) at Burning Man. Photo by Scott London

TYMPANI LAMBADA (2012)